OptiPMD


OptiPMD je druhou generací nejmodernějšího řešení pro rychlou a ...

OptiPMD je druhou generací nejmodernějšího řešení pro rychlou a spolehlivou destilační analýzu. Je v souladu s ASTM D7345, IP 596 a v dokonalé korelaci s ASTM D86, D1160 (B100), ISO 3405 a IP 123. OptiPMD určuje charakteristiky rozmezí varu ropných produktů za méně než 10 minut s použitím pouze 10 ml vzorku a je součástí minimálně 10 specifikací paliva.

Metoda OptiPMD, ASTM D7345, přináší výrazně rychlejší výsledky ve srovnání s konvenční metodou ASTM D86 a nyní je přijímána jako alternativa k certifikaci Jet A, Jet A-1 a vojenských tříd F-34, F37 a F-44 v Kanadě.

150 150 OptiPMD 2022-03-23

Nejnovější aktuality

NSURE: Nový provozní analyzátor pro stanovení síry a dusíku

Nově nabízíme provozní analyzátor pro stanovení síry a dusíku …

ElemeNtS

ElemeNtS je nejpokročilejší, modulární, analytický systém, který účinně detekuje …

OptiPMD

OptiPMD je druhou generací nejmodernějšího řešení pro rychlou a …

ViscoPro 2100

Popis

ViscoPro 2100 je viskozimetr nové …

TBS 3000 HTHS Viscometer

Popis

Vysokoteplotní rotační (absolutní) viskozita s …

K dispozici nový software TFBT

Nový software pro tendenci blokování filtrů