K dispozici nový software TFBT


Nový software pro tendenci blokování filtrů

Nový software pro tendenci blokování filtrů

Tamson vyvinul nový softwarový balíček pro Tamson Filter Blocking Tendency (TFBT). S tímto volitelným softwarovým balíčkem lze TFBT připojit k PC a exportovat výsledky testu. Po každém testu se data automaticky uloží. Výsledek testu lze vytisknout a exportovat do formátu PDF, CSV a grafických formátů (PNG). K výsledku testu lze přidat poznámky pomocí pole poznámky. Uživatel také může dát vzorku ID pro sledovatelnost.

TFBT se dodává jako samostatná jednotka, kde je výsledek vytištěn po každém testu. S novým softwarovým balíčkem bude mít uživatel možnost uložit výsledky testů do digitální databáze. TFBT bude vybaven mini USB konektorem pro připojení TFBT k PC.

Hlavní výhody nového softwaru TFBT:

  • Výsledky testu jsou uloženy v databázi
  • Databázi lze kdykoli exportovat
  • K výsledku testu lze přidat komentáře
  • Pomocí této funkce lze upgradovat TFBT u zákazníka.

150 150 K dispozici nový software TFBT 2022-03-22

Nejnovější aktuality

NSURE: Nový provozní analyzátor pro stanovení síry a dusíku

Nově nabízíme provozní analyzátor pro stanovení síry a dusíku …

ElemeNtS

ElemeNtS je nejpokročilejší, modulární, analytický systém, který účinně detekuje …

OptiPMD

OptiPMD je druhou generací nejmodernějšího řešení pro rychlou a …

ViscoPro 2100

Popis

ViscoPro 2100 je viskozimetr nové …

TBS 3000 HTHS Viscometer

Popis

Vysokoteplotní rotační (absolutní) viskozita s …

K dispozici nový software TFBT

Nový software pro tendenci blokování filtrů