5410 Reaktory s fluidním ložem


Reaktory s fluidním ložem Parr se hojně používají v ...

Kategorie dle parametru
Reaktory a tlakové nádoby
Výrobce
Parr

Popis

Reaktory s fluidním ložem Parr se hojně používají v chemickém průmyslu. Charakteristickým rysem reaktoru s fluidním ložem je, že lože pevných částic nebo katalyzátoru je podporováno stoupajícím proudem plynu. Tento reaktor umožňuje snadné nakládání a odstraňování katalyzátoru. To se hodí v případech vyžadujících časté odstraňování a výměnu lože pevných částic. Tento typ reaktoru umožňuje vysokou konverzi s velkým výkonem. Tyto reaktory mají ze své podstaty vynikající vlastnosti přenosu tepla a míchání.

Reaktor s fluidním ložem se využívá v chemických procesech, v nichž jsou hlavními konstrukčními parametry například difúze nebo přenos tepla. V porovnání s těsněným ložem má fluidní lože významné přednosti, jako je lepší kontrola teploty, žádné horké místo v loži, rovnoměrné rozložení katalyzátoru a delší životnost katalyzátoru.

Téměř všechny významné komerční aplikace technologie fluidního lože se týkají systémů plyn-pevná látka. Mezi aplikace reaktorů s fluidní vrstvou patří mimo jiné reakce plyn-pevná látka, Fisher-Tropschova syntéza a katalytické krakování uhlovodíků a příbuzných vysokomolekulárních ropných frakcí. Zplyňování ve fluidní vrstvě lze využít k přeměně uhlí, biomasy a dalších odpadních materiálů na syntézní plyn.

150 150 5410 Reaktory s fluidním ložem 2022-01-03