6772 Kalorimetrický teploměr


Kalorimetrický teploměr 6772 je vysoce přesný systém měření teploty ...

Kategorie dle parametru
Kalorimetry
Výrobce
Parr

Popis

Kalorimetrický teploměr 6772 je vysoce přesný systém měření teploty založený na řídicích systémech řady 6000. Je nedílnou součástí semimikro kalorimetru 6725 a roztokového kalorimetru 6755. Tento model navíc dokáže zajistit automatické řízení a komunikaci s 1341 bombovým kalorimetrem v plášti.

Návrh mikroprocesoru

Model 6772 se standardně dodává s jednou termistorovou sondou nebo s volitelnou druhou termistorovou sondou. Teploměr 6772 má možnost sbírat data ze dvou termistorů. Mikroprocesor, který je ústředním prvkem funkce přístroje, je schopen linearizovat teplotní signál a zajistit vynikající rozlišení a přesnou opakovatelnost v každém pracovním rozsahu.

Automatizace testování

Kromě měření teplot teploměr 6772 určí čistý nárůst teploty, použije všechny potřebné korekce a vypočítá a uvede spalné teplo v přidruženém kalorimetru podle volby obsluhy.

Sběr dat

Doplnění kalorimetrického systému o přístroj 6772 umožní uživateli tisknout na připojené tiskárně, získávat hmotnosti z váhy a přenášet data do počítače. Veškerá získaná data lze odeslat na připojenou tiskárnu. Tuto tiskárnu lze připojit přímo přes port USB umístěný na zadní straně teploměru nebo může být tiskárna v laboratorní síti. Model 6772 podporuje vstup z více typů vah. Navíc je k dispozici generický vstupní ovladač pro komunikaci s váhami, které neodpovídají osmi podporovaným protokolům. Tato komunikace probíhá prostřednictvím portu USB na zadní straně teploměru. Kalorimetrický teploměr 6772 může fungovat jako záznamník dat, který sbírá data v průběhu testu a přenáší je ve formátu csv. Případně lze data shromažďovat interně a zobrazovat je nebo tisknout jako závěrečnou zprávu. Data z testu lze přenášet do počítače připojeného k síti Ethernet pomocí protokolu FTP pro přenos souborů nebo pomocí paměťové karty SD. Protokoly o zkoušce lze také zobrazit a vytisknout pomocí webového prohlížeče.

150 150 6772 Kalorimetrický teploměr 2022-01-04