ABS


ABS je mikroprocesorem řízený systém testování opotřebení typu “ ...

Kategorie dle aplikace
Letecká paliva
Kategorie dle parametru
Mazivost
Výrobce
PCS

Popis

ABS je mikroprocesorem řízený systém testování opotřebení typu “ Ball on Cylinder „, který umožňuje rychlé a opakovatelné hodnocení výkonnosti leteckých paliv. Přístroj plně odpovídá zkušební metodě ASTM D5001 „Měření mazivosti leteckých turbínových paliv pomocí přístroje Ball-on-Cylinder Lubricity Evaluator“.

ABS se skládá z jediné kompaktní stolní jednotky. Jediné externí zdroje jsou stlačený vzduch podle specifikace v normě ASTM D5001 a síťové napájení 100-230 V. Vnitřní zásobník na deionizovanou vodu vyžaduje doplnění přibližně po 1 000 testech. K dispozici je čistička/sušička vzduchu, která dokáže vyčistit a odvlhčit běžný laboratorní nebo podnikový vzduch tak, aby splňoval požadavky normy ASTM (<0,1 ppm uhlovodíků).

Vlastnosti a výhody

  • Systém PCS Automated BOCLE System (ABS) je zahrnut ve specifikaci D5001 ASTM.
  • Snadno použitelné rozhraní – mikroprocesorové ovládání všech funkcí přístroje
  • Standardní zkušební sekvence podle normy ASTM D5001 předem nahraná do mikroprocesorového ovladače ABS – obsluha nasadí vyčištěné vzorky, přidá vzorek paliva a stiskne tlačítko „Start Test“.
  • Automatické řízení zkušební sekvence – žádná variabilita výsledků zkoušky způsobená obsluhou
  • Automatické regulátory průtoku vlhkého a suchého vzduchu – k řízení vlhkosti a průtoku upraveného vzduchu není nutný žádný vstup obsluhy.
  • Volitelný software pro záznam dat na PC – umožňuje zaznamenávat údaje o zkoušce jako trvalý záznam (k dispozici pro D5001 i D6078).
  • Vyměnitelné vlhkostní a teplotní sondy – měření vlhkosti a teploty není třeba znovu kalibrovat – stačí vyměnit kombinovanou sondu relativní vlhkosti a teploty za předem kalibrovanou jednotku.
  • PCS vyrábí zkušební kroužky ABS – jediný dodavatel zkušebních kroužků a vzorků vede k vyšší kontrole kvality

Dokumenty ke stažení

150 150 ABS 2022-01-14