ABSSL


Systém ABSSL (Automated BOCLE System Scuffing Load) společnosti PCS ...

Kategorie dle parametru
Mazivost
Výrobce
PCS

Popis

Systém ABSSL (Automated BOCLE System Scuffing Load) společnosti PCS Instruments je plně automatický laboratorní přístroj pro provádění zkoušek mazivosti motorové nafty (středního destilátu). Plně vyhovuje požadavkům normy ASTM D-6078 „Standardní zkušební metoda pro hodnocení mazivosti motorové nafty pomocí zařízení pro hodnocení mazivosti s otěrem na válci (SLBOCLE)“.

Standardní zkušební zařízení PCS ABS lze upravit tak, aby umožňovalo provádění zkoušek SL-BOCLE. Alternativně lze zkušební zařízení ABSSL dodat jako nové.

Stejně jako u standardní zkoušky BOCLE využívá přístroj zaplavenou kontaktní geometrii Ball-on-Cylinder. Jelikož je pro vznik otěru charakteristický náhlý nárůst třecí síly mezi dvěma dotýkajícími se tělesy, je do sestavy zatěžovacího ramene zabudován snímač zatížení. Ten je schopen měřit tangenciální třecí sílu mezi rotujícím kotoučem a nehybnou kuličkou.

Vlastnosti a výhody

 • Mikroprocesorové řízení všech funkcí přístroje
 • Jednoduché uživatelské rozhraní. Funkce přístroje lze upgradovat stažením nového firmwaru
 • Obě standardní zkušební sekvence ASTM D6078 (postup A a B) jsou předinstalovány v mikroprocesorové řídicí jednotce.
 • Automatické řízení celé zkušební sekvence
 • Žádná variabilita výsledků zkoušky způsobená operátorem
 • Automatické regulátory průtoku pro vlhký a suchý vzduch
 • K nastavení vlhkosti a průtoku klimatizovaného vzduchu není nutný žádný vstup obsluhy
 • Volitelný řídicí software na bázi PC a software pro záznam dat
 • Umožňuje stahování alternativních zkušebních programů do přístroje a trvalé zaznamenávání zkušebních parametrů.
 • Měření vlhkosti a teploty není třeba znovu kalibrovat – stačí vyměnit kombinovanou sondu relativní vlhkosti a teploty za předem kalibrovanou jednotku.
 • Jeden zdroj napájení pro zkušební kroužky i zkušební zařízení

Dokumenty ke stažení

150 150 ABSSL 2022-01-14