Rozšiřující sada AKV EASY


Přístroj Tamson AKV EASY určuje pomocí viskozimetru Ubbelohde automatickou ...

Výrobce
Tamson

Popis

Přístroj Tamson AKV EASY určuje pomocí viskozimetru Ubbelohde automatickou kinematickou viskozitu, která odpovídá zkušebním metodám ASTM D445, IP 71 a ISO 3104. Viskozitu newtonovských kapalin lze nejpřesněji stanovit pomocí skleněných kapilárních viskozimetrů. Rozšiřující sadu lze použít společně s viskozitními lázněmi Tamson (TV4000MKII, TV4000DC, TV2000MKII a lázně OEM), které se v současné době používají v terénu, nebo je lze zakoupit jako novou lázeň pro manuální stanovení viskozity. Pomocí rozšiřující sady může uživatel přejít z manuálního stanovení na automatické stanovení kinematické viskozity.

Modulární systém AKV EASY je měřicí systém, který obsahuje vše, co potřebujete k provádění přesných a reprodukovatelných měření. K rozšíření je zapotřebí měřicí hlavice, AKV EASY, nový kryt, viskozimetry AKV E/A Ubbelohde a věž (skládající se z rámu, hadiček, tiskárny, zachycovače kapaliny, napájecího zdroje a odtokové vany). AKV EASY se ovládá pomocí uživatelsky přívětivé dotykové obrazovky.

Model TV2000MKII lze vybavit jednokanálovým systémem AKV EASY, zatímco modely TV4000MKII, TV4000DC a vany OEM lze podle přání zákazníka vybavit buď jednokanálovým, nebo dvoukanálovým systémem AKV EASY. Dvoukanálová verze umožňuje provádět simultánní měření. Jednokanálová verze s poloautomatickým čisticím modulem bude k dispozici do konce roku 2020. S proplachovacím modulem systém propláchne viskozimetr ručně vloženým čisticím rozpouštědlem. Bez oplachovacího modulu je nutné plnění a čištění viskozimetrů provádět ručně. Infračervené světelné bariéry v měřicí hlavici určují dobu průtoku, za kterou vzorek projde dvěma značkami na kalibrovaném skleněném kapilárním viskozimetru. Přístroj AKV EASY vypočítá kinematickou viskozitu na základě konstanty viskozimetru a naměřené doby průtoku. Přístroj AKV EASY je schopen měřit kinematickou viskozitu olejů a jiných newtonovských kapalin, které jsou vhodné pro viskozimetry Ubbelohde s rozsahem od 0,3 do 10 000 mm2/s (cSt).

Vlastnosti a výhody

 • Splňuje normy ASTM, IP, ISO a DIN týkající se kinematické viskozity.
 • Vhodné pro newtonovské kapaliny, jako jsou maziva, paliva a roztoky polymerů.
 • Snadná výměna viskozimetru
 • Chemicky odolný vůči širšímu spektru kapalin a rozpouštědel
 • Extrémně přesná regulace teploty pomocí známého systému Tamson TV4000MKII
 • Velmi přesné měření doby průtoku nezávisle na typu kapaliny
 • Objem vzorku až 12 ml (Ubbelohde)
 • Cenově výhodný způsob automatického stanovení viskozity
 • Uživatelsky konfigurovatelné protokoly se ukládají a lze je kdykoli zobrazit a vytisknout
 • Modulární vana pro snadný přístup k údržbě
 • Subjektivní chyby měření ze strany obsluhy jsou eliminovány
 • Se zařízením TV4000AKV EASY lze provádět i manuální stanovení
 • Bez zásahu uživatele lze postupně provést až 99 měření, což umožňuje testovat změny viskozity v průběhu času
 • Lze předdefinovat a uložit až osm zkušebních konfigurací
150 150 Rozšiřující sada AKV EASY 2022-01-01