Analyzátor ropy


Analyzátor ropy kombinuje výsledky analýz Poptat

Kategorie dle parametru
Kompletní složení /
Plynová chromatografie
Výrobce
AC
PAC

Popis

Analyzátor ropy kombinuje výsledky analýz DHA Front End (FE) a High Temp (HT) SIMDIS do jedné kompletní zprávy o skutečném bodu varu (TBP) pro nejlepší výkon v analýze ropy. Standardizační komise, jako jsou ASTM, IP a CEN, vyvíjejí metody umožňující sloučení samostatné DHA analýzy přední části ropy s vysokoteplotní analýzou SIMDIS. Výsledkem tohoto sloučení je získání přesnějších údajů o rozmezí bodu varu, které umožňují přesné stanovení intervalů bodu varu pro celkovou ropu. To umožňuje modelovat konečný produkt blíže specifikacím a v konečném důsledku i menší únik produktu při současném dodržení přísných specifikací produktu.

Analyzátor ropy (ASTM D7169) je oficiální normou pro stanovení rozdělení bodu varu a intervalů řezných bodů surových olejů a zbytků pomocí vysokoteplotní plynové chromatografie.

Normy

ASTM D7169, D7900, IP 545, IP 601, EN 15199-3, EN 15199-4

Vlastnosti a benefity

Optimalizace hodnoty produktu pomocí přesnější analýzy

  • Na základě analýzy DHA s vysokým rozlišením pro oddělení jednotlivých složek lehké části ropy až do C9 včetně, aniž by došlo k ochlazení.
  • Používá HT SIMDIS pro těžší složky >C9 podle ASTM D7169.
  • Vestavěné výpočty zajišťují stanovení množství zbytku (nebo výtěžnosti vzorku) pomocí externího standardu
  • Intuitivní software AC spojuje výsledky DHA a SIMDIS do jedné křivky rozložení bodu varu pro celkovou ropu.
  • Jedinečná uživatelská skupina AC s programem pro sledování výkonu (PMP)
  • Zahrnuje certifikované kontrolní vzorky kvality AC určené pro ropu.

Osvědčená shoda

  • Splňuje normy ASTM D7169, IP 545, IP 601 a EN 15199-3.
  • Volitelný jedinečný kombinovaný vstup umožňuje analýzu jak lehkých koncových částí ropy (DHA FE), tak lehkých ropných proudů (nafta/benzín) v souladu s normami ASTM D6729, D6730, D6733 a D5134.

Dokumenty ke stažení

150 150 Analyzátor ropy 2022-01-09