Direct Cool II


Zařízení Direct Cool II měří zdánlivou viskozitu čerstvých, znečištěných ...

Kategorie dle parametru
Viskozita
Výrobce
Tannas King

Popis

Zařízení Direct Cool II měří zdánlivou viskozitu čerstvých, znečištěných nebo silně zoxidovaných motorových olejů při nízkých teplotách. Určuje náchylnost motorových olejů k reakcím omezeným průtokem a vázáním vzduchu při pomalém ochlazování tím, že poskytuje kontinuální reologické údaje v širokém rozsahu teplot (+90 °C až -40 °C).

Kromě toho lze víceúčelový přístroj Direct Cool II použít k provádění automatické nízkoteplotní zkoušky viskozity kapalin ATF, hydraulických kapalin a převodových olejů podle nové techniky ASTM D2983, postup D. Dvoupolohová konstrukce umožňuje obsluze testovat dva vzorky současně nebo provádět test referenčního vzorku spolu s neznámým vzorkem, jak je uvedeno v metodě ASTM.

Normy

 • ASTM D5133
 • ASTM D7110
 • ASTM D2983
 • JPI-5S-56-99
 • čínská SH/T0732

Vlastnosti a výhody

 • Termoelektrické chlazení modulů (TMC) eliminuje hořlavá média v lázni.
 • Malá, dvoupolohová, stolní konstrukce.
 • Obsahuje nový plně digitální model viskozimetru TAV-IIIM SBT®.
 • Balíček SBT® Automation Package (w/Laptop) nabízí možnost provozovat až čtyři dvoumístné jednotky Direct Cool II současně a nezávisle.
 • Samostatný předehřev: Před předepsaným chladicím profilem ohřívá vzorky na 90 °C.
 • Programovatelný regulátor teploty udržuje teplotu lázně v rozmezí ±0,1 °C až -40 °C.
 • Možnost univerzálního napájení (110-240 V AC, 50/60 Hz).
 • Vnitřní automatický systém suchého vzduchu odstraňuje vlhkost, která se nahromadí během testu.
 • Vestavěný dotykový displej pro snadný přístup k nastavení regulace teploty a provozu lázně.

Dokumenty ke stažení

150 150 Direct Cool II 2022-01-02