ETM


Model ETM, který byl uveden na trh v roce ...

Kategorie dle parametru
Mazivost
Výrobce
PCS

Popis

Model ETM, který byl uveden na trh v roce 2019, používá stejnou geometrii vzorků jako standardní laboratorní model MTM. Díky použití vysoce přesných komponentů umožňuje ETM testování až do 3,5 GPa se standardními vzorky v kompaktním a kontrolovaném prostředí.

Jedinečné uspořádání s kuličkou a diskem umožňuje simulovat smíšené valivé a kluzné podmínky. Lze replikovat všechny tři režimy (mezní, smíšený a EHL) při použití extrémního zatížení a realistických teplot a rychlostí. Třecí vlastnosti maziv a přísad lze analyzovat za realistických podmínek pro rychlé porovnání jednotlivých přípravků.

Špičkové Hertzovy kontaktní tlaky se obvykle pohybují od 1,8 GPa u ozubených kol a vaček až do 3,5 GPa u valivých ložisek a toroidních trakčních pohonů. PCS-ETM umožňuje studovat tribologické jevy v celém rozsahu tlaků.

Vlastnosti a výhody

  • Měření tvorby a odstraňování tribofilmů proti opotřebení při vysokých kontaktních tlacích
  • Studium vlivu velmi vysokých smykových napětí na chemii maziva/materiálu (mechanochemie).
  • Zkoušky otěru maziv, materiálů a povrchových úprav
  • Charakterizace vlastností maziv pro aplikace trakčních pohonů
  • Zkoumání chování modifikátorů tření při reálných kontaktních tlacích

Video

Dokumenty ke stažení

150 150 ETM 2022-01-14