HDV 632: Vakuová destilace


HDV 632 je plně automatizovaný vakuový destilační analyzátor, který ...

Kategorie dle parametru
Destilační charakteristika
Výrobce
Herzog
PAC

Popis

HDV 632 je plně automatizovaný vakuový destilační analyzátor, který uživateli nabízí nejvyšší flexibilitu. Může měřit vzorky až do teploty 650 C AET. Zvolte si normu ASTM D1160 nebo si definujte a uložte vlastní programy. Vlastní testy můžete samozřejmě přidávat, odstraňovat a upravovat podle toho, jak se vyvíjejí vaše výrobky a potřeby testů. HDV 632 řídí teplotu, rychlost destilace a tlak s mikroprocesorovou přesností. Měření objemu se provádí s digitální přesností a výběr testovacího programu je jednoduchou operací „ukaž a klikni“. Vyberte si z rozsáhlé knihovny vestavěných programů nebo vlastních předdefinovaných testů.

HDV 632 obsahuje vše potřebné pro plně automatizované testování destilace, a přitom zabírá pouze 0,33 m2 plochy pracovního stolu. Dokonce je vybaven vestavěným chladicím systémem, jedním pro studený zásobník a druhým pro ohřívač/chladič kondenzační lázně, takže není třeba vést hadice k externímu přívodu vody nebo chladicímu systému.

Normy

ASTM D1160, GOST 11011

Vlastnosti a výhody

Snadné použití

  • Iniciace testů pomocí několika kliknutí a stisknutí kláves.
  • Digitální systém měření objemu s automatickou kalibrací
  • Automatická čisticí sekvence probíhá dostatečně dlouho, aby vyčistila sloupec a ochladila systém pro další destilaci.

Přesná analýza

  • Snímací systém se dvěma snímači poskytuje přesné a precizní měření tlaku v širokém rozsahu destilačních tlaků.
  • Digitální proporcionální řízení tlaku eliminuje potřebu kalibrace snímačů a zajišťuje přesnou regulaci tlaku.

Flexibilní

  • Vlastní destilační křivky zaznamenávají výsledky v dalších objemových a teplotních bodech nebo zastavují testování v určitém objemovém/teplotním bodě.
  • Ukládá data interně nebo je exportuje do LIMS
  • Umožňuje řízení teploty v přijímacím prostoru při nastavených hodnotách od +10° do +80 °C

Výkon

  • Automatický snímač zabraňuje pěnění vzorku do kolony během sekvence snižování tlaku
  • Automaticky vypočítá požadovanou hmotnost vzorku na základě jeho hustoty a upraví výsledky destilace o chyby vážení.

Dokumenty ke stažení

150 150 HDV 632: Vakuová destilace 2022-01-12