HFRR


S více než 2000 systémy po celém světě je ...

Kategorie dle aplikace
Benzín
Biopaliva
Motorová nafta
Kategorie dle parametru
Mazivost
Výrobce
PCS

Popis

S více než 2000 systémy po celém světě je PCS HFRR špičkovým přístrojem pro analýzu mazivosti motorové nafty. Společnost PCS je původním výrobcem přístroje HFRR, který byl použit při vývoji všech současných souvisejících zkušebních metod. Díky více než 30 letům zkušeností s vývojem a neustálému zlepšování konstrukce, kvality a uživatelského komfortu zůstáváme na špičce trhu.

Společnost PCS Instruments je jediným dodavatelem přístrojů specifikovaných pro následující zkušební metody: ISO 12156, ASTM D6079, ASTM D7688.

Naše nejnovější verze HFRR umožňuje plně automatizované testování. K dispozici je široká škála příslušenství, včetně komory pro měření vlhkosti a jednotky pro řízení teploty (TCU). Ty umožňují laboratořím, pracujícím i v náročných podmínkách, splnit požadavky standardních metod zkoušení mazivosti motorové nafty.

Schopnost přístroje shromažďovat kontinuální měření tření, široká škála dostupných materiálů vzorků a možnost přizpůsobení zkušebních parametrů rovněž činí z přístroje HFRR oblíbenou volbu pro tribologický výzkum.

Vlastnosti a výhody

 • Předinstalované standardní postupy zkoušek mazivosti motorové nafty CEC/ASTM/ISO
 • Posouzení opotřebení pomocí standardních vzorků vyžaduje pouze jedno měření.
 • Je zapotřebí pouze malý objem maziva – zkoušky lze provádět na kapalinách odebraných v terénu nebo na experimentálních kapalinách; tvorbu filmu pomocí hraničních přísad lze sledovat pomocí změn elektrického kontaktního potenciálu (ECR).
 • Rychlé a opakovatelné měření tření a opotřebení
 • Nezávisle prokázaná opakovatelnost a reprodukovatelnost
 • Plně automatizovaná, mikroprocesorem řízená zkušební sekvence
 • Snadná kalibrace
 • Malý, kompaktní stolní systém
 • K dispozici s možností minitiskárny nebo plně počítačem řízeného softwaru
 • Volitelný automatický záznam vlhkosti a teploty vzduchu na začátku a na konci testu pomocí vestavěné digitální vlhkostní sondy
 • V případě potřeby vypočítá hodnotu WS1.4

Video

Dokumenty ke stažení

150 150 HFRR 2022-01-14