Hi-Speed RGA – komponenty rafinérského plynu


Proudy rafinérského plynu se značně liší svým složením. Určení ...

Kategorie dle aplikace
Plyny
Kategorie dle parametru
Kompletní složení /
Plynová chromatografie
Výrobce
AC
PAC

Popis

Proudy rafinérského plynu se značně liší svým složením. Určení jednotlivých složek každého proudu plynu je náročné. Přesné měření složek proudu je nezbytné pro dosažení optimální kontroly a zajištění kvality produktu. Společnost AC Analytical Controls společnosti PAC nabízí vysokorychlostní analyzátor rafinérských plynů Hi-Speed Refinery Gas Analyzer (RGA), řešení, které stanoví a ohlásí složení rafinérských plynových proudů za pouhých pět minut.

Inteligentní funkce zabudované do GC Agilent 8890 vám dávají příležitost pracovat s vaším GC… ne na něm. Tyto schopnosti se také mohou časem rozšiřovat podle toho, jak se mění vaše analytické potřeby – takže můžete udržet svou laboratoř na cestě k úspěšné budoucnosti.

Systém AC Hi-Speed RGA charakterizuje:

 • C1 – nC6, C6+ uhlovodíky
 • Inertní plyny: dusík, vodík, helium, kyslík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý
 • Sirovodík
 • BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xyleny), s použitím rozšířené metody RGA s celkovou dobou analýzy pod třicet minut
 • Proudy LPG a butanu. Volitelně lze systém nakonfigurovat také pro stopovou analýzu uhlovodíků.

Normy

ASTM D2163, ASTM D2504, ASTM D2505, ASTM D2598, ASTM D3588, EN ISO 7941, IP 405, ISO 7941, EN 15984, DIN 51666, ASTM D1946, UOP 539, GOST 31371

Vlastnosti a výhody

 • Provede analýzu do 5 minut
 • Používá se pro široký rozsah vzorků v plynném i zkapalněném stavu
 • Vynikající opakovatelnost díky automatickému uzavíracímu ventilu a zařízením pro odběr vzorků
 • Robustní a nákladově efektivní konstrukce s ventily umístěnými na vyhrazené levé straně, které zajišťují vynikající tepelnou kontrolu, bezúniková zařízení a snadný přístup.
 • Automatický výpočet vlastností plynu pomocí softwaru AC GASXLNC™
 • Volitelná speciální jednotka pro zavádění vzorků plynů, která zajišťuje snadné a nepropustné připojení k přístroji
150 150 Hi-Speed RGA – komponenty rafinérského plynu 2022-01-09