HVP 972: Tlak páry


Přístroj Herzog HVP 972 je moderní analytický přístroj určený ...

Kategorie dle aplikace
Benzín
Plyny
Kategorie dle parametru
Tlak par
Výrobce
Herzog
PAC

Popis

Přístroj Herzog HVP 972 je moderní analytický přístroj určený k přesnému stanovení tlaku par automobilových i leteckých benzinů, turbínových paliv, dalších lehkých destilátů, uhlovodíkových rozpouštědel a chemických sloučenin.

Přístroj Herzog HVP 972 poskytuje rychlé a přesné výsledky tlaku par až do 1 000 kPa (145 psi) v rozsahu teplot od 0° do 100 °C. Výrazně zvýší produktivitu díky dokonalé opakovatelnosti a reprodukovatelnosti prostřednictvím výkonu úplné automatizace.

Normy

ASTM D323, ASTM D4953, ASTM D5191, ASTM D6378, EN 13016, IP 394, IP 481

Vlastnosti a výhody

  • Jednoduchý a levný provoz
  • Rychlý a plně automatizovaný měřicí cyklus
  • Standardní nebo uživatelem zvolené provozní parametry
  • Podrobná zpráva na obrazovce a integrovaná databáze výsledků

Dokumenty ke stažení

150 150 HVP 972: Tlak páry 2022-01-12