MicroDist


Online analyzátor PAC MicroDist je určen k rychlému a ...

Kategorie dle aplikace
Benzín
Biopaliva
Letecká paliva
Motorová nafta
Kategorie dle parametru
Destilační charakteristika
Výrobce
ISL
PAC

Popis

Online analyzátor PAC MicroDist je určen k rychlému a přesnému stanovení charakteristik rozsahu varu různých komerčně dostupných ropných produktů, lehkých a středních destilátů, na technologických proudech.

Snadno použitelný analyzátor MicroDist provede kompletní destilaci vzorku za méně než 10 minut. Získané výsledky odpovídají zkušebním metodám ASTM D86, ASTM D7345, ISO 3405 a jejich obdobám. Díky rychlému a spolehlivému měření, které odpovídá měřením získaným v laboratořích kontroly kvality, umožňuje přístroj MicroDist přesné a průběžné nastavení procesních proudů. Volitelný hustoměr umožňuje průběžnou analýzu cetanového indexu.

ASTM D7345, používaná v zařízení MicroDist, je schválenou metodou pro specifikace paliv D4814, D975, D1655 a D7566.

Normy

ASTM D86, ASTM D7345, ISO 3405, D4814, D975, D1655, D7566

Vlastnosti a výhody

Vynikající výkon systému

 • Přímá korelace s normou ASTM D86 s rovnocennou nebo lepší přesností a vynikající opakovatelností (+/- 1,5C).
 • Faktor dostupnosti > 98 %
 • Vestavěný generátor dusíku (volitelný) usnadňuje provoz pouze s přístrojovým vzduchem.

Inovativní technologie pro vysokou dostupnost

 • Skutečná destilace eliminuje potřebu modelů nebo simulované destilace
 • Perfektní výsledek při první analýze, a to i u neznámých vzorků
 • Plně automatická obnova baňky minimalizuje potřebu údržby

Odolné a spolehlivé řízení procesu

 • Plně automatizovaná regulace počátečního tepla, rychlosti destilace a konečného tepla
 • Doba cyklu pod 10 minut při nejmenším objemu vzorku
 • Robustní výsledky pro ropné produkty včetně leteckého paliva, nafty, benzínu a nafty (typy paliv skupiny 1-4)

Zvýšení ziskovosti

 • Maximalizace výroby snížením poklesu kvality produktu v důsledku špatné optimalizace bodu řezu
 • Prevence ztráty produktu pomocí online měření skutečné destilační křivky na konečném produktu.
 • Optimalizujte směsi produktů pro zlepšení kvality pomocí rychlé analytické techniky.
150 150 MicroDist 2022-01-13