MPR


MPR je počítačem řízený tříkontaktní kotoučový přístroj, ve kterém ...

Kategorie dle parametru
Mazivost
Výrobce
PCS

Popis

MPR je počítačem řízený tříkontaktní kotoučový přístroj, ve kterém jsou tři „protilehlé“ kroužky stejného průměru umístěné od sebe s válečkem menšího průměru umístěným uprostřed a v kontaktu se všemi kroužky. Toto uspořádání umožňuje, aby byl zkušební váleček vystaven velkému počtu cyklů valivého kontaktu v krátkém časovém úseku, a tím výrazně zkracuje dobu zkoušky. Při typické rychlosti unášení 3,5 m/s projde střední zkušební válec přibližně jedním milionem kontaktních cyklů za hodinu.

Inovativní, kompaktní zkušební přístroj MPR je speciálně navržen pro zkoumání opotřebení valivým stykem při realistických kontaktních tlacích. Tribologové jej hojně využívají ke studiu řady mechanismů selhání pozorovaných v reálných aplikacích a jako screeningový test současných složení maziv, aby se ujistili, že jsou vhodná pro daný účel.

Údaje ze zkoušek MPR hrají důležitou roli při vývoji nových přípravků, povlaků a materiálů, které zlepšují tribologické vlastnosti systémů.

Jednoduché nastavení testu a intuitivní software umožňují snadno napodobit reálné podmínky. Jedinečná geometrie vzorku umožňuje přístroji MPR absolvovat bezkonkurenční počet kontaktních cyklů při zachování nízkých rychlostí povrchu. To umožňuje hloubkový výzkum jevů RCF a zajišťuje podstatně kratší dobu testování, než je možné s jakýmkoli jiným přístrojem na trhu.

Vlastnosti a výhody

  • Až 1 milion kontaktních cyklů za hodinu, což výrazně zvyšuje výkonnost testů.
  • Plně automatizovaný, snadno kalibrovatelný a intuitivní software, zlepšuje opakovatelnost a usnadňuje použití.
  • Dva nezávisle poháněné motory, umožňují nastavit libovolný poměr posuvu k válci a široký rozsah rychlostí, což rozšiřuje možnosti testování přístroje
  • Teplotně řízená zkušební komora dále rozšiřuje možnosti testování
  • Kompaktní a mobilní přístroj MPR lze snadno přemístit podle požadavků laboratoře.
  • Malý objem vzorku šetří čas potřebný k čištění, snižuje plýtvání vzorky a snižuje provozní náklady.
  • Široká škála materiálů vzorků

Dokumenty ke stažení

150 150 MPR 2022-01-14