NOACK S2® Test volatility


NOACK S2® je druhou generací přístroje Selby-Noack, který byl ...

Kategorie dle parametru
Noack
Výrobce
Tannas King

Popis

NOACK S2® je druhou generací přístroje Selby-Noack, který byl původně vyvinut v polovině 90. let 20. století a byl prvním testerem typu Noack, který eliminoval toxické zahřívání vzorku Wood’s Metal a umožňoval sběr těkavých látek v průběhu celého testu.

Ztráta odpařování/volatility motorových olejů má pro automobilový průmysl zvláštní význam, protože úzce souvisí se spotřebou oleje v motoru a může vést ke změně vlastností motorového maziva.

Odměřené množství vzorku se vloží do odpařovacího kelímku a zahřívá se na 250 °C po dobu 1 hodiny, přičemž se přes jeho povrch přivádí konstantní proud vzduchu, regulovaný při vakuu 20 mm H2O, aby se odstranily vzniklé páry. Úbytek hmotnosti oleje se stanoví vážením před a po zkoušce a výpočtem procentuálního úbytku.

Normy

ASTM D5800, Procedura D/B
CEC L-40-93

Vlastnosti a výhody

  • Ohřev kovových vzorků jiných než Woodových
  • Kalibrace na laboratorní prostředí pomocí vyměnitelných clonových trubic – lze je „vyladit“ na atmosférické podmínky každé laboratoře.
  • Konstrukční vylepšení pro zvýšení přesnosti testu a snadné použití při vysokém zatížení vzorků a robustním každodenním provozu.
  • Obsahuje kovovou reakční nádobu a rychlospojky pro efektivitu testu a snadné čištění.
  • Jediný systém Noack pro sběr těkavých produktů pro další analýzu fosforu, síry a dalších elementárních olejových par.
  • Používá se pro stanovení emisního indexu fosforu (PEI) a emisního indexu síry (SEI) v souvislosti s emisemi fosforu a síry ze spalovací komory.
  • Kompaktní, univerzální konstrukce s malými rozměry.
  • Možnost pokročilého automatizovaného softwaru.

Dokumenty ke stažení

150 150 NOACK S2® Test volatility 2022-01-02