OptiFlash Cleveland Open Cup


Optiflash Cleveland Open Cup přesně detekuje bod vzplanutí až ...

Kategorie dle aplikace
Asfalty
Maziva
Kategorie dle parametru
Bod vzplanutí
Výrobce
Herzog
PAC

Popis

Optiflash Cleveland Open Cup přesně detekuje bod vzplanutí až do 400 °C u ropných produktů, mazacích olejů, převodových olejů, potravin a nápojů, chemikálií a tavených asfaltů. OptiFlash CoC je plně v souladu s předními světovými normami. Jeho automatická záklopka zakrývá nádobku, aby se omezil únik par a uhasil případný požár.

Normy

ASTM D92, ISO 2592, IP 36, GB/T 3536

Vlastnosti a výhody

  • Vestavěný hasicí přístroj s velmi rychlým optickým detektorem
  • Robustní hardwarová konstrukce
  • Volitelná bitumenová hrabla k odstranění případného povrchového povlaku
  • Automatické zvedací rameno
  • Uživatelsky přívětivé rozhraní
  • Snadné čištění a nenáročná údržba

Video

150 150 OptiFlash Cleveland Open Cup 2022-01-28