OptiMVD: Nejrychlejší a nejuniverzálnější viskozimetr a hustoměr


OptiMVD je mini viskozimetr a hustoměr určený pro dnešní ...

Kategorie dle aplikace
Biopaliva
Maziva
Motorová nafta
Kategorie dle parametru
Hustota /
Viskozita
Výrobce
PAC
Phase Technology
Phase Technology

Popis

OptiMVD je mini viskozimetr a hustoměr určený pro dnešní moderní laboratoře. Všechny modely, dostupné ve třech různých konfiguracích, načítají vzorek, provádějí měření viskozity a hustoty a automaticky čistí systém. Model se dvěma karusely umožňuje naprogramovat až 48 vzorků najednou. Všechny modely mohou měřit vzorky s rozsahem viskozity od 1 mm2/s do 2 000 mm2/s při 40 °C.

Viskozimetr s konstantním tlakem je bezpečný a cenově výhodný na vlastnictví i provoz a jeho přesnost splňuje nebo překračuje normu ASTM D445 nebo její ekvivalenty.

Normy

Splňuje: ASTM D7945, ASTM D7777

Odpovídá: ASTM D445, ASTM D4052, ISO 3104, IP 71, GOST 33, GB/T 265.

Vlastnosti a výhody

Rychlé a spolehlivé měření viskozity

OptiMVD měří viskozitu podle normy ASTM D7945. Tato metoda vychází z Hagenova-Poiseuillova principu kapilárního toku. Při stanovení viskozity pomocí OptiMVD se vzorek odebere z uzavřené lahvičky se vzorkem a poté se zavede do měřicí cely při kontrolované, stanovené teplotě. Měřicí cela obsahuje vodorovnou kapilární trubici s optickými senzory. Měřicí buňku obklopuje tepelný blok.

Hustota se stanoví podle metody ASTM D7777. Hustoměr OptiMVD měří hustotu při více teplotách a dosahuje tak mnohem vyšší přesnosti než jiné hustoměry podle normy D7777.

Jednoduché a snadné ovládání

Provoz OptiMVD začíná jednoduchým vložením lahvičky se vzorkem do injekčního portu nebo do karuselu a následným spuštěním testu pomocí 13,3″ barevné dotykové obrazovky. Zahřívání, čištění a sušení probíhá automaticky. Lze použít až dvě rozpouštědla. Dodávaná odpadní nádoba pojme více než 50 testů s kompletním čištěním dvěma rozpouštědly.

Lze vytvořit seznam „Oblíbené“ a poté je dotykem vybrat a přetáhnout na libovolné volné místo na karuselu. Uživatelé mohou předem vyplnit pozice karuselu ze seznamu „Oblíbené“. Alternativně mohou uživatelé přidávat jednotlivé vzorky dotykem na umístění karuselu. Jakmile se karusel načte, stisknutím tlačítka „START RUN“ zahájíte test. Uživatelé mohou upřednostnit konkrétní vzorky bez ohledu na frontu načítání.

Optimalizujte rychlost komunikace

Uživatelské rozhraní je intuitivní a snadno pochopitelné a k zadávání dat, ukládání oblíbených položek, konfiguraci autosampleru nebo spuštění běhu je zapotřebí minimum interakcí. Dokonce i možnost aktualizace, stahování dat a kalibrace přístroje OptiMVD jsou jednoduché procesy, kterých lze provést rychle.

Vysoká přesnost a propustnost

OptiMVD maximalizuje výkon automatizace pro zvýšení produktivity testů s výrazným zlepšením opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Model s duálním viskozimetrem/hustotoměrem disponuje dvěma integrovanými 24polohovými karusely autosampleru, což uživatelům dává možnost naprogramovat až 48 testů. Funkce flexibility analyzátoru umožňují uživatelům testovat vzorek ze stejné lahvičky při dvou různých teplotách a také testovat vzorek z obou karuselů v libovolném zvoleném pořadí.

Chytré objednávání vzorků

„Chytré objednávání vzorků “ je jedinečná funkce, která šetří čas a je dostupná pouze v přístroji OptiMVD. Tato funkce umožňuje analyzátoru inteligentně vyhodnotit počet vzorků, pořadí vzorků, testovací teploty a jakékoli uživatelem definované volby priorit, aby určil nejefektivnější pořadí testování. V závislosti na typu a počtu vzorků může tato funkce snížit celkovou dobu testování o 20 % až 50 % nebo více u plných karuselů pracujících při více teplotách.

150 150 OptiMVD: Nejrychlejší a nejuniverzálnější viskozimetr a hustoměr 2022-03-23