OxyTracer – stopové kyslíky


OxyTracer – sleduje kyslíkaté látky v proudech lehkých uhlovodíků
Společnost ...

Kategorie dle parametru
Plynová chromatografie
Výrobce
AC
PAC

Popis

OxyTracer – sleduje kyslíkaté látky v proudech lehkých uhlovodíků
Společnost AC Analytical Controls vyvinula řadu produktů Oxytracer Solutions pro stanovení stopových nečistot kyslíkatých látek v lehkých ropných proudech, jako jsou plyny C2 a C3, LPG, nafta a benzin, v souladu s různými metodami.

Systém poskytuje údaje o nečistotách pro různé kyslíkaté látky v proudech s konečným bodem varu do 250C (480F); lze stanovit následující složky (v závislosti na metodě):

  • Alkoholy: metanol, etanol, n-propanol, i-propanol, n-butanol, 2-butanol, i-butanol, t-butanol, allylalkohol.
  • Étery, MTBE, ETBE , TAME, DIPE, dimethylether, diethylether, propylether.
  • Ketony: Aceton, MEK
  • Aldehydy: Acetaldehyd, Propion aldehyd, Isobutyl aldehyd, Butylaldehyd, Isovaleraldehyd, Valeraldehyd.

Normy

ASTM D7754, ASTM D7423

Vlastnosti a výhody

  • Rychlá analýza stop okysličovadel za 25-30 minut
  • Zapracovaný Deansův princip zajišťuje vynikající separaci stop kyslíkatých látek na úrovni pod ppm od objemové matrice.
  • Analyzátory mohou být (volitelně) vybaveny druhým FID, různými ventily pro odběr plynu a kapaliny s regulátorem zpětného tlaku, které zajišťují dodržení integrity vzorku a přesnost údajů.
  • Nižší úroveň detekce 0,1 ppm (v závislosti na metodě), lineární odezva od 0,1 do 2 000 ppm zajišťuje výkonnost (v závislosti na metodě).
  • Vyhovuje normám ASTM D7754, ASTM D7423 a přidává metody AC Oxytracer a Methanol v E85.
150 150 OxyTracer – stopové kyslíky 2022-01-07