ROFA Precision Calculation Tools


Přesnost analytických zkušebních metod vyjádřená jako opakovatelnost a reprodukovatelnost ...

Kategorie dle parametru
Software
Výrobce
ROFA
ROFA AUSTRIA

Popis

Přesnost analytických zkušebních metod vyjádřená jako opakovatelnost a reprodukovatelnost je blízkostí shody mezi nezávislými výsledky získanými za stanovených podmínek a hraje důležitou roli pro vývojáře zkušebních metod a tvůrce specifikací, jakož i pro certifikaci produktů podle specifikací produktu. ROFA úzce spolupracuje se statistiky a průmyslovými odborníky, aby poskytla jedinečné řešení pro přesné stanovení metod měření podle ISO a ASTM.

Přehled produktů

ILS Evaluator

Metody: ISO 4259-1, ASTM D6300

Určuje přesnost zkušební metody na základě údajů z mezilaboratorních studií (ILS) podle ISO 4259-1 Ropa a související produkty.

Prvním krokem je test GESD outlier. Po každém odlehlém testu jsou ovlivněné výsledky uvedeny v tabulce

PTP Evaluator

Normy: ISO 4259-3

Porovnává standardní odchylku dosaženou v programech zkoušení způsobilosti s publikovanou přesností podle ISO 4259-3: Ropa a související produkty.

Import z Excelu, textového souboru nebo:

U programů zkoušek odbornosti po delší časové období, ve kterých se změnila srovnatelnost metody měření, lze toto zadat samostatně pro jednotlivé vzorky nebo pro skupiny.

Parametry m, s a c použité pro výpočet z-skóre lze libovolně definovat takovým způsobem, že lze vypočítat většinu variant z-skóre (z, -score, zeta-skóre atd.).

Z výsledku přesného výpočtu lze vygenerovat zprávu v textovém nebo PDF formátu, přičemž jsou zahrnuty četné grafy.

Method Comparator

Normy: ISO 4259-5, ASTM D6708

Statisticky hodnotí dvě zkušební metody, které měří stejnou vlastnost materiálu podle ISO 4259-5 (v přípravě) a ASTM D6708.

Výsledky mezilaboratorních srovnání obou měřených metod, které mají být porovnány, lze použít jako zdroj, přičemž data lze převzít přímo vyhodnocovačem ILS (nebo importovat z Excelu / textového souboru).

Přesnost (opakovatelnost a srovnatelnost) lze zadat ručně v různých formách.

Z výsledku přesného výpočtu lze vygenerovat zprávu v textovém nebo PDF formátu, přičemž jsou zahrnuty četné grafy.

SQC Plotter

Normy: ISO 4259-4, ASTM D6299

SQC Plotter je nástroj pro konstrukci, provozování a udržování statistických kontrolních grafů (jednotlivé grafy a grafy s pohyblivým rozsahem).

Horní graf, I-Chart, je grafickým zobrazením výsledků testů jednotlivých kontrolních vzorků (X) shromážděných za podmínek přesnosti místa, vynesených v chronologickém pořadí, překrytých středovou čarou, dolními a horními mezemi rozhodnutí, které vyžadují akci, pokud jsou překročeny. Primárním účelem I-grafu je monitorovat stabilitu centra procesů v průběhu času.

Buttom chart, MR-Chart je postupný rozdíl (bez aritmetického znaménka) dvou individuálních výsledků v I-grafu, vynesený v chronologickém pořadí, překrytý také středovou čarou a horní mezí rozhodnutí pro akci. Primárním účelem MR-grafu je monitorovat stabilitu variací společné příčiny mezi následnými výsledky kontrolního vzorku v čase.

Software podporuje různé podmínky řízení statisitc, jak jsou definovány v normách ISO 4259-4 a ASTM D6299.

CRM Calculator

Normy: ISO 5725-2, ISO 5725-5, ISO 13528

CRM Calculator vypočítá přijatou referenční hodnotu pro certifikovaný referenční materiál z testu typu každý s každým a je stále ve vývoji.

150 150 ROFA Precision Calculation Tools 2021-09-23