Rozhraní 6750 Proximate Interface


Proximátní analýza vzorku uhlí je zdlouhavý postup zahrnující několik ...

Kategorie dle parametru
Kalorimetry
Výrobce
Parr

Popis

Proximátní analýza vzorku uhlí je zdlouhavý postup zahrnující několik samostatných vážení a zpracování údajů z několika zdrojů. Rozhraní 6750 Proximate Interface tento proces zjednodušuje, přičemž váží pouhých 4,5 kg a měří 11 palců na šířku, 5 palců na výšku a 9 palců na délku, čímž šetří drahocenný prostor na stole.

Rozsáhlé možnosti

Díky bezproblémové spolupráci se současným laboratorním vybavením zvládá rozhraní 6750 Proximate Interface:

 • Shromažďování a ukládání jednotlivých závaží
 • Výpočet výsledné proximátní analýzy pro každý vzorek na libovolné ze čtyř referenčních základen: (AD), (AR), suchý (DRY) nebo suchý bez popela (DAF).
 • Převod a hlášení hodnot BTU a síry na vybrané referenční základy vlhkosti.
 • Funguje jako vzdálené rozhraní pro ztrátu suchého vzduchu, celkovou vlhkost nebo bilanční rozhraní.
 • Podporu zadávání, ukládání a vykazování dat pro index volného bobtnání (FSI) a popelovou fúzi spolu s tradičnějšími hmotnostními ztrátami nebo kalorimetrickými měřeními.
 • Vytváření závěrečných nebo předběžných zpráv v libovolném okamžiku pro libovolné ID vzorku.

Zjednodušení zadávání a organizace dat

Rozhraní 6750 Proximate Interface přijímá data z digitální váhy tak, jak byla vygenerována; uspořádává je a ukládá ve správném pořadí pod ID vzorků přidělených obsluhou. Alternativně lze data proximátní analýzy zadávat ručně. K dispozici je několik volitelných možností, které urychlují proces zadávání dat tím, že umožňují obsluze zadávat po sobě jdoucí vlastní a hrubé hmotnosti automaticky s minimálním počtem stisků kláves.

Bezproblémová integrace

Rozhraní 6750 Proximate Interface nevyžaduje speciální troubu, pec ani analytické váhy. Všechny operace sušení a popelování se provádějí ve stejné sušárně a peci, které se běžně používají pro standardní proximátní analýzy ASTM.

Od nezpracovaných dat k atraktivním zprávám

Uživatel má k dispozici řadu možností, jak vytvořit požadovaný formát hlášení. Uživatel si může vybrat z řady naprogramovaných možností a získat buď úplné, nebo částečné zprávy pro jednotlivé vzorky, nebo pro celou řadu testů. Všechna data se ukládají do nevolatilní paměti Flash ROM.

Existuje pět možností přenosu těchto dat:

 • Přímo do tiskárny přes port USB
 • Ruční přenos dat pomocí paměťových karet SD
 • Propojení se síťovou tiskárnou pomocí portu Ethernet
 • Navázat spojení pomocí webového prohlížeče
 • Připojení pomocí webu ftp

Každé rozhraní 6750 Proximate Interface disponuje portem USB a síťovým připojením Ethernet.

Síťové připojení Ethernet se používá v případě, že se rozhraní 6750 Proximate Interface instaluje ve spojení s kalorimetrem a/nebo zařízeními rozhraní ADL nebo Total Moisture. Další rozhraní 6750 Proximate Interfaces mohou být nakonfigurována jako zařízení rozhraní ADL nebo Total Moisture a připojena k síti. V případě propojení s kalorimetrem Parr se váhy vzorků pro stanovení spalného tepla automaticky přenesou do kalorimetru. Stanovené hodnoty BTU a síry lze poté odeslat zpět a zahrnout je do závěrečných zpráv.

Rozhraní 6750 Proximate Interface je kompatibilní výhradně s řadou přístrojů řady 6000.

150 150 Rozhraní 6750 Proximate Interface 2022-01-04