SA-100P(2)/1000P(2)


SA-100P a SA-100P2 jsou analyzátory oleje ve vodě s ...

Kategorie dle parametru
Ropné látky ve vodách
Výrobce
Advanced Sensors
PAC

Popis

SA-100P a SA-100P2 jsou analyzátory oleje ve vodě s jednou, resp. dvěma průtokovými sondami, vhodné pro oblasti bez nebezpečí výbuchu; oba využívají fluorescenci k nepřetržitému přesnému měření koncentrace ropných látek ve vodě. Přídavná sonda na analyzátoru SA-100P2 umožňuje sledování dvou procesních bodů současně s dvojím zobrazením hodnot na analyzátoru. Spolehlivé údaje v reálném čase umožňují provozovatelům provádět přesná měření a zvyšovat efektivitu, což umožňuje snižovat náklady. Řada SA se ideálně hodí pro rafinerie, námořní a průmyslové aplikace a pro obecné monitorování odpadních vod. Modely 1000 nabízejí kromě standardních funkcí sondy také spektrální analýzu.

Vlastnosti a výhody

 • Adaptivní ultrazvukové čištění.
 • Laserem indukovaná fluorescence (LIF).
 • Možnost dálkové správy a diagnostiky.
 • Snadná instalace.
 • Spektrometr (u modelu SA-100P)
 • Duální sonda (u modelu SA-100P2/ 1000P2)
 • Pro možnost vložení/extrakce za tepla se doporučuje extrakční nástroj a převodovka pro tlaky v rozmezí 3-5 barg. Pro tlaky nad 6 barg je pro horké vkládání/extrakci nezbytná převodovka.
 • Digitální vstup a výstup.
 • Žádná údržba vyžadovaná uživatelem.
 • Konzistentní přesný výkon.
 • Není nutný žádný systém úpravy vzorku. Vkládá se přímo do procesního potrubí.
 • Přesná měření OIW po dobu životnosti laseru 18 měsíců. Není nutná rekalibrace a nedochází k degradaci signálu po dobu 18 měsíců.
 • Během odstávky procesu lze analyzátor přepnout do pohotovostního režimu prostřednictvím dálkového digitálního vstupu. Všechny signály jsou přístupné na dálku prostřednictvím připojení Modbus/Ethernet.
 • Spektrum vlnové délky světla je monitorováno a pomáhá najít jakýkoli nárůst procesu v důsledku změny procesu/přídavku chemikálií. Přepínání typu oleje je rovněž proveditelné.
 • Současné zobrazení dvou proudových měření v jednom zařízení. Účinný prostředek pro sledování výkonu separačního zařízení na vstupu i výstupu.
 • Díky dvojitému blokovacímu a odvzdušňovacímu ventilu lze sondu vložit/vyjmout bez zastavení procesu.

Dokumenty ke stažení

150 150 SA-100P(2)/1000P(2) 2022-01-09