Zkušební jednotky SimAir® pro ASTM D2983


Více než půlstoletí používaný postup zkoušky viskozity při nízkých ...

Výrobce
Tannas King

Popis

Více než půlstoletí používaný postup zkoušky viskozity při nízkých teplotách poukazuje na význam této zkoušky pro vlastnosti kapalin při nízkých teplotách. Vzhledem k problémům s regulací teploty ve chladicích komorách se však objevila snaha o zjednodušení zkušebního postupu. Rozložení tepla vzduchu v lázni totiž způsobovalo potíže se zahříváním vzorku při přenosu ze vzduchové lázně do viskozimetru. To si vyžádalo duplicitní průchody vzorků, aby bylo zajištěno správné stanovení otáček rotoru.

Při použití zkušební komory SimAir® se vzorek ponoří do kapalné lázně udržované na přesné teplotě požadované pro konečnou analýzu. Bez programu ochlazování lázně upravuje buňka SimAir® přenos tepla do vzorku a simuluje vliv ochlazování ve vzduchové lázni – což umožňuje, aby se u vzorku vyvinuly stejné viskozimetrické charakteristiky jako ve vzduchové lázni při rychlosti ochlazování vyšší než 60 °C/hod.

Vlastnosti a výhody

  • Jednoduchý, přesný a efektivnější sběr dat.
  • Konstrukce s izolační komorou mezi dvěma skleněnými stěnami simuluje chladicí profil původní chladicí skříně.
  • Každá testovací jednotka SimAir® funguje s vlastním nezávislým chladicím profilem.
  • Testovací jednotky SimAir® lze kdykoli přidávat nebo odebírat, aniž by to mělo vliv na ostatní vzorky. To zvyšuje produktivitu, usnadňuje používání a eliminuje potřebu provádět testy dávkových vzorků.
  • Plně izolované vřeteno SimAir® je vyrobeno z kompozitního plastového materiálu, který zabraňuje pronikání jakéhokoli zdroje tepla do vnitřku statoru.
  • Používá se výhradně v kapalinových lázních King BLB a Tannas SBT®+2 s „konstantní“ teplotou.
150 150 Zkušební jednotky SimAir® pro ASTM D2983 2022-01-02