TA 4 Online-System


Tato generace online kolorimetrů měří odezvu téměř v reálném ...

Kategorie dle parametru
Barva
Výrobce
Lovibond

Popis

Tato generace online kolorimetrů měří odezvu téměř v reálném čase napříč spektrem (380 až 780 nm) nebo méně. Tento spektrofotometrický přístup umožňuje použití mezinárodně uznávaných barevných souřadnicových systémů, jako jsou CIELAB a CIE xzY, s následným překladem barevných dat do barevných stupnic specifických pro daný průmysl, na což odkazují normalizační orgány, jako jsou AOCS, DGF, ISO a ASTM.

  • Nepřetržité online měření barev pro přesné řízení procesu
  • Flexibilita díky celé řadě průmyslových standardních barevných stupnic
  • Bezproblémová integrace do výrobního procesu – korelace s jinými nástroji
  • Eliminuje časové ztráty a náklady na odběr vzorků a laboratorní měření
150 150 TA 4 Online-System 2021-08-07