Vakuový systém Tamson (TVS) 85 ~ 250V


Vakuový systém Tamson (TVS) je digitální regulátor vakua navržený ...

Výrobce
Tamson

Popis

Vakuový systém Tamson (TVS) je digitální regulátor vakua navržený tak, aby nabízel přesný předem zvolený podtlak, tj. – 300 mm Hg podle normy ASTM D2171. Díky tomu je TVS v kombinaci s rozdělovačem Tamson a TV4000 velmi vhodnou volbou při zkoušení viskozity asfaltu pomocí vakuového kapilárního viskozimetru podle norem ASTM D2171, IP 222, EN 12596 a AASHTOT 202.

Systém TVS nabízí rozsah 20 .. 320 mm Hg [30 .. 430 mBar]. Vnitřní vývěva zajišťuje podtlak, který lze nastavit pomocí tlačítka nahoru/dolů na předním panelu. Nastavená hodnota se uloží v paměti a automaticky se nastaví po zapnutí zařízení. Vnitřní pneumatický systém reguluje podtlak kolem tohoto nastaveného bodu. V případě úniku nebo kolísání objemu udržuje elektronický systém zpětné vazby přednastavený podtlak. Jednou z hlavních výhod systému TVS jsou extrémně malé rozměry ve srovnání s několika málo dalšími vakuovými systémy dostupnými na trhu, což šetří důležité místo na pracovišti. Systém dále nabízí vysokou přesnost a zpětnovazební regulaci vakua. Tato regulace udržuje vakuum v rozmezí 0,5 mm Hg od nastavené hodnoty.

Vlastnosti a výhody

  • Elektronický systém zpětné vazby pro udržování přednastaveného vakua
  • Požadovaného vakua je dosaženo za méně než 15 sekund
  • Malé rozměry
  • Viditelný zachycovač kapaliny
  • Regulace vakua v rámci specifikací normy ASTM D2171
  • Široký rozsah umožňující použití systému i pro jiné aplikace
150 150 Vakuový systém Tamson (TVS) 85 ~ 250V 2021-12-30