Tester bodu tuhnutí Tamson (TFPT)


Přístroj TFPT slouží k automatizovanému stanovení bodu tuhnutí vodných ...

Výrobce
Tamson

Popis

Přístroj TFPT slouží k automatizovanému stanovení bodu tuhnutí vodných roztoků chladicích kapalin motorů, kapalin proti zamrzání čelních skel a odmrazovacích kapalin a bodu tuhnutí průmyslových organických chemikálií. Stanovení bodu tuhnutí zahrnuje určení křivky času a teploty před zamrznutím (ochlazením) a určení vodorovné nebo zploštělé části křivky tuhnutí. Bod tuhnutí roztoků chladicích kapalin má největší význam pro ochranu vodou chlazených motorů před poškozením mrazem. Velký význam má také bod tuhnutí nemrznoucích kapalin pro odmrazování čelních skel a křídel letadel. Přístroj TFPT určuje bod tuhnutí snadným, objektivním a pohodlným způsobem. Díky automatickému rozpoznání vodorovné nebo zploštělé části teplotní křivky ochlazování je měření vysoce přesné a má vysokou úroveň opakovatelnosti. Přístroj TFPT má integrovaný vestavěný průmyslový počítač a používá software založený na operačním systému Windows¬Æ 7.

Přístroj TFPT je určen pro měření teploty chladicí kapaliny. TFPT se ovládá pomocí klávesnice. Postup zkoušky, nastavení parametrů, měření a sběr dat se provede pomocí softwaru pro bod mrazu, s předdefinovanými nastaveními pro několik zkušebních metod. všechny parametry lze nastavit individuálně, takže uživatel má možnost vytvořit si vlastní zkušební metodu. Po provedení zkoušky se naměřené hodnoty mrazové křivky uloží a je možné vytisknout protokol o zkoušce. Uložená data lze také exportovat do standardního programu pro tvorbu tabulek (např. Excel¬Æ).Součástí vybavení TFPT je výkonný termostat pro velmi nízké teploty chlazení, který umožňuje obsluze provádět měření až do -70 °C.

Další informace o chladiči naleznete ve specifikačním listu Tamson TLC80-14. Chladicí oběhové čerpadlo lze používat buď jako samostatnou jednotku, nebo jej lze ovládat prostřednictvím softwaru pro bod mrazu. Softwarově lze ovládat i instalovaný převodový motor pro pohyb zdvihu. Rychlost zdvihu lze nastavit pomocí řídící jednotky. Během měření se motor automaticky vypne po zjištění teplotního minima.

Normy

ASTM D1177, ASTM D852, ASTM D1015, ASTM D1493 a ASTM D6875.

Dokumenty ke stažení

150 150 Tester bodu tuhnutí Tamson (TFPT) 2021-12-30