Automatizovaný TFBT ASTM D2068 & IP387


Tamson Filter Blocking Tendency-tester (TFBT) je automatizovaný přístroj určený ...

Výrobce
Tamson

Popis

Tamson Filter Blocking Tendency-tester (TFBT) je automatizovaný přístroj určený k testování filtrační blokády (FBT) destilovaných paliv včetně motorové nafty, bionafty (B100 a B5/7/20/30), plynového oleje, paliva pro plynové turbíny a kerosinu. Odpovídá normám ASTM D2068 a IP 387.

Problémy s tokem za studena u nafty obsahující FAME (bionaftu) a materiál FAME vedly k vývoji nové normy metody průmyslové zkoušky EI (IP PM EA), která kontroluje kvalitu FAME a nafty, aby se předešlo závažným problémům s provozuschopností paliva.

Důležitou otázkou je také čistota paliva, protože moderní vstřikovače a vstřikovací čerpadla se vyrábějí s přesnějšími tolerancemi. Částice způsobené kontaminací, degradací nebo korozí skladovacích nádob mohou rychle ucpat filtrační systémy. Test FBT určuje, zda palivo může potenciálně zablokovat filtry v distribuční síti nebo při použití ve vozidle či elektrárně. Automatizovaný test FBT poskytuje graficky řízené uživatelské rozhraní pomocí dotykové obrazovky. Tato obrazovka vede uživatele postupem zkoušky. Výsledkem navádění je spolehlivé provedení této zkoušky a uživatel vidí, co přístroj dělá, když striktně dodržuje předepsané kroky ve zkušební metodě. Vzorek paliva pro tuto zkoušku se čerpá z integrovaného zásobníku paliva konstantním průtokem 20 ml/min pomocí pístového čerpadla. Pulzní tlumič zajišťuje plynulý a nepřetržitý průtok. Hladina kapaliny, tlak a teplota vzorku jsou nepřetržitě monitorovány během jeho čerpání přes předepsaný filtr do odpadní nádoby.

V závislosti na zkoušce se výsledek vypočítá po přečerpání 300 ml vzorku nebo se zkouška přeruší při překročení maximálního tlaku. Když je přečerpáno 300 ml kapaliny, použije se pro výpočet čísla FBT koncový tlak. Pokud však tlak dosáhne 105 kPa před vyčerpáním 300 ml, použije se pro výpočet čísla FBT objem kapaliny vyčerpaný v tomto okamžiku. Výsledek zkoušky se zobrazí na obrazovce a lze jej vytisknout, v případě potřeby ve více kopiích. V nabídce lze nastavit různé parametry pro test a kalibraci teploty, tlaku, otáček čerpadla a snímače hladiny. Na displeji se obsluze zobrazují informace o postupu zkoušky.

Vlastnosti a výhody

  • Grafický barevný dotykový displej
  • Vizuálně řízený test
  • Plně elektronická kalibrace
  • Vynikající regulace čerpadla
  • Integrovaná tiskárna
  • Graf se zobrazuje v reálném čase
  • Volitelný software dostupný jako databáze na PC
  • Integrovaný komunikační port USB
  • Všechny hadičky jsou viditelné, což umožňuje snadné čištění a přístup k údržbě

Video

150 150 Automatizovaný TFBT ASTM D2068 & IP387 2021-12-30