TV4000AKV EASY


Tamson TV4000AKV EASY stanovuje kinematickou viskozitu automaticky v souladu ...

Výrobce
Tamson

Popis

Tamson TV4000AKV EASY stanovuje kinematickou viskozitu automaticky v souladu se zkušebními metodami ASTM D445, IP 71 a ISO 3104 pomocí viskozimetru Ubbelohde. Viskozitu newtonovských kapalin lze nejpřesněji stanovit pomocí skleněných kapilárních viskozimetrů.

Modulární přístroj TV4000AKV EASY je měřicí systém, který obsahuje vše, co potřebujete k provádění přesných a reprodukovatelných měření. Přístroj se skládá z viskozimetrické lázně TV4000MKII, měřicí hlavice, přístroje AKV EASY a věže (skládá se z rámu, hadiček, tiskárny, zásobníku kapalin). TV4000AKV EASY se dodává s jedním automatickým měřicím kanálkem. Plnění a čištění viskozimetru se musí provádět ručně. AKV EASY se ovládá pomocí uživatelsky přívětivé dotykové obrazovky. Infračervené světelné bariéry v měřicí hlavici měří dobu průtoku, za kterou vzorek projde dvěma značkami na kalibrovaném skleněném kapilárním viskozimetru. Viskozimetr je v přístroji Tamson TV4000MKII udržován při velmi přesné teplotě (±0,01 °C).

Přístroj AKV EASY vypočítá kinematickou viskozitu na základě konstanty viskozimetru a naměřené doby průtoku. Přístroj AKV EASY dokáže měřit kinematickou viskozitu olejů a jiných newtonovských kapalin, které jsou vhodné pro viskozimetry Ubbelohde s rozsahem od 0,3 do 10 000 mm2/s (cSt). V systému lze naprogramovat osm různých viskozimetrů. Výměna viskozimetru je velmi snadný úkol, který trvá méně než minutu. V databázi je uloženo až 254 výsledků, které lze kdykoli vytisknout. Každý výsledek se skládá až z 99 chodů. Tyto chody lze provádět postupně bez zásahu uživatele. Maximální doba mezi dvěma po sobě jdoucími chody je čtyři hodiny. To umožňuje zákazníkovi testovat, jak se viskozita mění v průběhu času. Systém určí nejlepší reprodukovatelnost z jednotlivých chodů měření. Výsledek kinematické viskozity se počítá na dvě desetinná místa. Kromě toho AKV EASY podporuje výpočet dynamické, relativní a vnitřní viskozity.

Vlastnosti a výhody

 • Splňuje normy ASTM, IP, ISO a DIN týkající se kinematické viskozity.
 • Vhodné pro newtonovské kapaliny, jako jsou maziva, paliva a roztoky polymerů.
 • Snadná výměna viskozimetru
 • Chemicky odolný vůči širšímu spektru kapalin a rozpouštědel
 • Extrémně přesná regulace teploty pomocí známého systému Tamson TV4000MKII
 • Velmi přesné měření doby průtoku nezávisle na typu kapaliny
 • Objem vzorku až 12 ml (Ubbelohde)
 • Cenově výhodný způsob automatického stanovení viskozity
 • Uživatelsky konfigurovatelné protokoly se ukládají a lze je kdykoli zobrazit a vytisknout
 • Modulární vana pro snadný přístup k údržbě
 • Zařízení eliminuje subjektivní chyby měření ze strany obsluhy
 • S TV4000AKV EASY lze provádět i manuální stanovení
 • Bez zásahu uživatele lze postupně provést až 99 měření, což umožňuje testovat změny viskozity v průběhu času
 • Lze předdefinovat a uložit až osm zkušebních konfigurací
150 150 TV4000AKV EASY 2022-01-01