Typ parametru: Bod vzplanutí

OptiFlash Pensky Martens

Přístroj Herzog OptiFlash Pensky Martens určuje bod vzplanutí ropných …

OptiFlash Cleveland Open Cup

Optiflash Cleveland Open Cup přesně detekuje bod vzplanutí až …

OptiFlash Tag & Abel

OptiFlash Tag & Abel je novým standardem v oblasti …

OptiFlash Small Scale

Bezpečné a přesné stanovení bodu vzplanutí pro nízkoobjemové vzorky. …