Výrobce: Tannas King

TBS 3000 HTHS Viskozimetr

Vysokoteplotní rotační (absolutní) viskozita s vysokou smykovou rychlostí: Koaxiální …

TBR | Základní rotační viskozimetr Tannas

Rotační viskozimetr s nízkým smykovým momentem (1-200 reciprokých sekund), …

Direct Cool II

Zařízení Direct Cool II měří zdánlivou viskozitu čerstvých, znečištěných …

MRV TP-1 | Mini-rotační viskozimetr King

Mini-rotační viskozimetr (MRV) King určuje hraniční teploty čerpání a …

King BLB | Liquid Bath

Přístroj King BLB měří nízkoteplotní viskozitu kapalin ATF, převodových …

TEOST

Zkouška TEOST 33C simuluje vliv provozních podmínek motoru na …

NOACK S2® Test volatility

NOACK S2® je druhou generací přístroje Selby-Noack, který byl …

Zkušební jednotky SimAir® pro ASTM D2983

Více než půlstoletí používaný postup zkoušky viskozity při nízkých …

SBT®+2 | Víceúčelová nízkoteplotní kapalinová lázeň

Dvě nejuznávanější aplikace SBT®+2 jsou zkouška SBT (ASTM D5133 …

TFAB ® | Pěnová vzduchová lázeň Tannas

Vysoká pěnivost a pomalá doba rozpadu pěny jsou dvě …

TBS ® | HTHS Viskozimetr

Viskozimetr TBS (Tapered Bearing Simulator) je rotační viskozimetr pro …

QUANTUM® Tester oxidace

Oxidační tester Quantum® je jediný v praxi ověřený přístroj …