AC 8634 – Distribuce bodu varu


Společnost AC Analytical Controls vyvinula aplikaci AC 8634, ...

Kategorie dle aplikace
Letecká paliva
Motorová nafta
Kategorie dle parametru
Destilační charakteristika /
SIMDIS
Výrobce
AC
PAC

Popis

Společnost AC Analytical Controls vyvinula aplikaci AC 8634, která má rafinériím pomoci při určování údajů o rozsahu varu D86. Základem analyzátoru 8634 je plynová chromatografie a termodynamika. Systém je vyvinut pro vzorky v rámci skupin 3 a 4 normy ASTM D86. Aplikace je umístěna na plynovém chromatografu Agilent Technologies 7890, který je nakonfigurován s vlastním teplotně programovatelným vstupem (TPI) a detektorem plamenové ionizace (FID) společnosti AC.

Aplikace AC 8634 používá rychlou metodu SIMDIS, která poskytuje údaje o objemových procentech v souladu s D86 a skutečném rozložení bodu varu leteckého paliva a motorové nafty za 6 8 minut. S produktivitou 4 vzorků za hodinu zdvojnásobuje výkon většiny fyzikálních destilačních sestav. Software AC 8634 používá korelační techniku pro převod dat SIMDIS na data D86. Tato korelace je navržena v příloze číslo 6 normy ASTM D2887-06a.

Normy

ASTM D2887, EN ISO 3924, IP 406, GOST 2177

Vlastnosti a výhody

Extrémně přesné hlášení

  • Překračuje limity reprodukovatelnosti metody d86, což umožňuje optimalizovanou přesnost bodu řezu a menší únik produktu.

Vysoká propustnost/rychlost

  • Průchodnost vzorků je dvakrát vyšší než u tradiční D86.

Plná automatizace

  • Úspora až 75 % nákladů na pracovní sílu ve srovnání s tradiční d86.

Vysoká úroveň bezpečnosti

  • Eliminuje potenciální nebezpečí požáru, které je často spojeno s fyzikální destilací.

Dokumenty ke stažení

150 150 AC 8634 – Distribuce bodu varu 2022-01-06