Typ aplikace: Maziva

OptiMVD: Nejrychlejší a nejuniverzálnější viskozimetr a hustoměr

OptiMVD je mini viskozimetr a hustoměr určený pro dnešní …

OptiFlash Pensky Martens

Přístroj Herzog OptiFlash Pensky Martens určuje bod vzplanutí ropných …

TBS 3000 HTHS Viskozimetr

Vysokoteplotní rotační (absolutní) viskozita s vysokou smykovou rychlostí: Koaxiální …

OptiFlash Cleveland Open Cup

Optiflash Cleveland Open Cup přesně detekuje bod vzplanutí až …

HVM 472: Vícerozsahový viskozimetr

Vícerozsahový viskozimetr Herzog HVM 472 určuje přímou kinematickou viskozitu …

ElemeNtS

ElemeNtS je nejpokročilejší, modulární, analytický systém, který …