Typ parametru: Kalorimetry

Rozhraní 6750 Proximate Interface

Proximátní analýza vzorku uhlí je zdlouhavý postup zahrnující několik …

6790 Detonační kalorimetr

Kalorimetrie spalování v běžné kyslíkové bombě se používá k …

6772 Kalorimetrický teploměr

Kalorimetrický teploměr 6772 je vysoce přesný systém měření teploty …

6765 Kombinovaný kalorimetr

Pro laboratoře, které chtějí provádět kalorimetrické testy s roztokovou …

6755 Roztokový kalorimetr

6755 Roztokový kalorimetr: Víceúčelový kalorimetr pro měření změn entalpie …

6725 Semimikro kalorimetr

Semimikro kalorimetr 6725 společnosti Parr je kompaktní a snadno …

1341 Bombový kalorimetr v plášti

Model 1341 je spolehlivý kalorimetr s kyslíkovou bombou v …

6050 Kompenzační plášťový kalorimetr

Nový kompenzovaný plášťový kalorimetr Model 6050 je první kalorimetr …

6100 Kompenzovaný kalorimetr

Kalorimetr 6100 byl navržen tak, aby uživateli poskytoval:


6200 Izoperibolový kalorimetr

Model 6200 je mikroprocesorem řízený kalorimetr s izoperibolovou kyslíkovou …

6400 Automatický isoperibolický kalorimetr

Automatický izoperibolový kalorimetr 6400 představuje další vývojový stupeň automatických …