ACCURA: Zařízení pro odběr vzorků


Zařízení pro odběr vzorků ACCURA je určeno pro plně ...

Výrobce
PAC
PAC

Popis

Zařízení pro odběr vzorků ACCURA je určeno pro plně automatizovanou analýzu plynných a stlačených kapalných uhlovodíkových proudů pro aplikace MultiTek a plynové chromatografie. Poskytuje tyto klíčové výhody skrze:

 • Nejvyšší přesnost a preciznost díky nekompromisní integritě vzorku.
 • Snadné použití
 • Maximální bezpečnost obsluhy
 • Možnost použití pro MultiTek a GC, plyn a kapaliny
 • Opakované vstřiky v jednom cyklu (pouze MultiTek).

Při analýze kapalných tlakových plynů (LPG) pomocí plynové chromatografie nebo prvkové analýzy je nejnáročnějším úkolem zachování integrity vzorku. Nekontrolovaná expanze stlačených nebo zkapalněných plynů často vede k diskriminaci: vnímané složení vzorku se mění.

Accura je teplotně a tlakově řízené odpařovací vstřikovací zařízení, které zcela respektuje integritu vzorku. Výsledné údaje jsou přesnější a preciznější, což se projeví v užší specifikaci produktu a lepším zisku z rafinace.

LPG a uhlovodíkové plyny jsou extrémně hořlavé, a proto je třeba s nimi zacházet velmi opatrně. Systém Accura identifikuje, kdy je v potrubí se vzorky po analýze snížen tlak, což signalizuje, že je možné bombu se vzorkem bezpečně odpojit.

Normy

ASTM D2163, ASTM D2504, ASTM D2505, ASTM D2712, ASTM D5303, ASTM D6667, EN ISO 7941, IP 405, ISO 6974, ISO 7941, UOP 936, UOP 971, EN 15984, ASTM D7551, ASTM D1946, UOP 539, GPA 2261, GPA 2286

Vlastnosti a výhody

Vynikající výkon

 • Nejvyšší přesnost a preciznost. Řízené odpařování zajišťuje nekompromisní integritu vzorku. Přesnější údaje znamenají zvýšení zisku.
 • Kompletní dráha vzorku Sulfinert
 • Opakované vstřiky v rámci jedné analýzy (pouze MultiTek).

Maximální bezpečí obsluhy

 • Accura oznámí obsluze tlak v potrubí, čímž signalizuje, že lze bezpečně vyjmout nádobku na vzorek. Tím se zabrání lidské chybě a zvýší se bezpečnost laboratoře.

Snadnější použití a vyšší flexibilita

 • Připojte vzorek, vyberte typ vzorku a spusťte
 • Přehledný displej LCD zobrazuje všechny požadované informace o tlaku a průtoku pro snadný přístup.
 • Accura uloží příslušné informace s časovým údajem.
 • Systém Accura lze propojit s modely Multitek a 9000 pro prvkové analýzy.
 • Accura se může připojit k plynovým chromatografům 6850, 7890A a 7890B.

Prokázaná shoda

 • Accura je v souladu se současnými metodami používajícími chromatografii a elementární analýzu pro LPG a stlačené plyny.

Dokumenty ke stažení

150 150 ACCURA: Zařízení pro odběr vzorků 2022-01-13