DFA-70Xi: Hustota, viskozita a zákal motorové nafty


Nový analyzátor DFA-70Xi společnosti Phase Technology je prvním a ...

Kategorie dle parametru
Bod tuhnutí a zákalu /
Hustota /
Viskozita
Výrobce
PAC
Phase Technology

Popis

Nový analyzátor DFA-70Xi společnosti Phase Technology je prvním a jediným přístrojem na světě, který provádí čtyři důležité testy motorové nafty v jednom přístroji – bod zakalení, bod tuhnutí, viskozitu a hustotu. A to vše za méně než 25 minut!

Přístroj DFA-70Xi je vybaven novým, bočním automatickým vstřikovacím otvorem pro vzorek. Již není nutné pipetovat ručně. Analyzátor vždy odebere přesné množství vzorku podle požadavků metody ASTM.

Analyzátor DFA-70Xi je zcela samočisticí, bez nutnosti použití rozpouštědel. Ušetříte tak čas a starosti s čištěním a vyhnete se riziku poškození vzorkovnice.

Normy

Bod zákalu: ASTM D5773 (IP 446), ASTM D2500 (IP 219 / ISO 3015) ekvivalent
Bod tuhnutí: ekvivalent ASTM D5949, ASTM D97 (IP 15 / ISO 3016)
Kinematická viskozita: ASTM D7945 při 40 ° C, ekvivalent ASTM D445 (IP 71/ISO 3104)
Hustota: ASTM D4052 (IP 365/ISO 12185) při ekvivalentu 15 ° C

Vlastnosti a výhody

  • Čtyři různé testy za méně než 25 minut
  • Není nutná pipeta. Nový systém vstřikování do lahvičky automaticky načte vzorek
  • Samočisticí systém – není třeba žádné rozpouštědlo
  • Žádný externí chladič – tichý, chladný, samostatný termoelektrický chladič; žádné nebezpečné kapalné lázeňské médium (toxicita metanolu)
  • Žádné rozbitné sklo – vnitřní kapilární systém eliminuje potřebu křehkých skleněných viskozimetrických zkumavek
  • Vynikající přesnost – nejlepší opakovatelnost a reprodukovatelnost měření ze všech automatických i manuálních metod.
150 150 DFA-70Xi: Hustota, viskozita a zákal motorové nafty 2022-01-14