Průtoková modulace GC*GC


Vývoj dvourozměrné plynové chromatografie (GC*GC) umožnil získat podrobné a ...

Kategorie dle parametru
Plynová chromatografie
Výrobce
AC
PAC

Popis

Vývoj dvourozměrné plynové chromatografie (GC*GC) umožnil získat podrobné a spolehlivé informace o složení rafinérských proudů, jako je např. palivo pro tryskové motory. Řešení založená na modulaci průtoku ACs poskytují analýzu skupinového typu, která je robustní, vyžaduje velmi malou údržbu a má vynikající výsledky.

Všechny aplikace jsou optimalizovány vyladěním délky kolony, fáze kolony, povlaku kolony, průtoků kolony a programováním GC pece s ohledem na cílový rozsah sloučenin a typ vzorku.

Všechny tyto parametry systému jsou rozhodující pro získání robustní modulace, a protože modulátor je srdcem každého systému GC*GC, jsou nezbytné pro získání přesných výsledků pro konkrétní aplikaci.

150 150 Průtoková modulace GC*GC 2022-01-07